WPB,5374,algemeen
CloudTools
Vorige
Volgende

Print pagina E-mail alert Rss feed

Persoonsgegevens opslaan in de Cloud... Wetten en regels bij online software
Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om gebruik te maken van online software en Cloud Computing. Hierbij wordt via het internet software voor bijvoorbeeld HRM, CRM of projectmanagement aangeboden. Via deze software worden persoonsgegevens opgeslagen. Maar vaak bevinden SaaS-aanbieders, of de servers die de aanbieder gebruikt, zich in het buitenland. Wat zijn de juridische gevolgen hiervan?

"Als bedrijf ben jij verantwoordelijk voor het naleven van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)," legt Wouter Dammers, IT-recht advocaat bij SOLV, uit. Die wet regelt hoe organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens en het opslaan van die data. "Als je dus gebruik maakt van Cloud Computing zoals Software as a Service, moet je als bedrijf nagaan of de service provider voldoende beveiliging biedt. Zodat jij als bedrijf voldoet aan de eisen die de wet stelt."

Cloud Computing: Van Nederland via Duitsland naar Amerika

Maar welke privacyregels gelden voor een Nederlands bedrijf, dat online software van een Duits bedrijf gebruikt, dat haar data opslaat op servers die in Amerika staan? Het antwoord is volgens Privacy en security in de cloudSOLV-advocaat Dammers redelijk simpel: "Aan alle regels die in de verschillende landen gelden waar een verwerker of sub-verwerker van de data zit." Dat betekent dus dat zowel de Nederlandse, als de Duitse en de Amerikaanse regels nageleefd moeten worden.

Het is voor bedrijven van groot belang dat ze nagaan waar de data wordt verwerkt en opgeslagen, benadrukt Dammers. "De doorgifte van privacygevoelige data buiten de EER (EU-landen, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) is verboden, tenzij sprake is van een passend beschermingsniveau in dat land, of als het gaat om een partij in de VS die is aangesloten bij de Safe Harbor principles (wiki). Buiten die gevallen is doorgifte slechts toegestaan indien de betrokkene daartoe zijn ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. Daarnaast moet er een overeenkomst worden gesloten tussen het bedrijf en de service provider, die voldoende beschermingsmaatregelen biedt op basis waarvan het Ministerie van Justitie een vergunning heeft gegeven voor de doorgifte."

Privacygevoelige informatie en beveiliging

Ondernemers die gebruik willen maken van online software waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, doen er verstandig aan een risico-analyse uit te voeren. Deze begint met het vaststellen van de aard van de gegevens die je als bedrijf opslaat. "Als dit bijzondere gegevens zijn zoals ras, godsdienst, seksuele geaardheid, maar ook een pasfoto - daar is immers ook ras van af te leiden - zal de Wbp extra eisen aan de beveiliging stellen," aldus advocaat Dammers.

Vervolgens is het zaak te inventariseren wat de kans is dat er iets fout kan gaan en wat de mogelijke schade is voor de persoon over wie die informatie gaat. Deze informatie, in combinatie met de aard van de data, bepaalt welke beveiligingseisen gesteld moeten worden aan de cloud provider. Daarmee houdt de Wbp rekening met 'de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging' van die beveiliging.

Ondernemer altijd zelf verantwoordelijk

Als ondernemers gebruik willen maken van een online dienst, gaan ze er vaak van uit dat de SaaS-aanbieder er alles aan doet om de opgeslagen data zo goed mogelijk te beschermen. Maar wat als het fout gaat en de gegevens (per ongeluk) openbaar worden?

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens blijft de ondernemer verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens, ookal worden die bij een ander bedrijf opgeslagen. De aanbieder van de online software wordt veelal alleen gezien als 'bewerker' van, en in sommige gevallen mede-verantwoordelijke voor de data.

Dit betekent niet dat een SaaS-aanbieder nooit aansprakelijk kan worden gesteld, legt SOLV-advocaat Dammers uit. "Iemand die door het lekken van data schade ondervindt, kan die zowel verhalen op de verantwoordelijke als de bewerker." Reden genoeg dus volgens Dammers om goede contractuele afspraken te maken over wie waar wel en niet verantwoordelijk voor is.

Lees hier deel II van het interview over het maken van contractuele afspraken met SaaS-aanbieders op CloudTools.nl


TagsTags: crm, hrm, opslag, privacy, persoonsgegevens, solv, wouter dammers, it-recht, advocaat, rechten, cbp, wbp
Emiel

Over Emiel :


Emiel (1984) is een freelance multimedia journalist. Hij heeft een achtergrond in de ICT en schrijft regelmatig over digitale ontwikkelingen voor websites en magazines.Laatste In de praktijk: Algemeen

"De juiste keuze van online software vergt enige voorbereiding" "De juiste keuze van online software vergt enige voorbereiding"
  "Overstap naar nieuwe online software is voor sommigen even wennen" "Overstap naar nieuwe online software is voor sommigen even wennen"
"Kapotte laptop was het duwtje naar online software" "Kapotte laptop was het duwtje naar online software"
  Op maat gemaakte apps voor MKB'ers met bestaande online software Op maat gemaakte apps voor MKB'ers met bestaande online software

Reacties:

lsirer |
Als bedrijf ben jij verantwoordelijk voor het naleven van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)," best drip tip legt Wouter Dammers, best drip tips IT-recht advocaat bij SOLV, uit. Die wet regelt hoe organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens en het opslaan van die data. "Als je dus gebruik maakt van Cloud Computing zoals Software as a Service, moet je als bedrijf nagaan of de service provider voldoende beveiliging biedt. Zodat jij als bedrijf voldoet aan de eisen die de wet stelt."drip tip
kenter |
World acclaimed accomplishment uk Replica watches artisan Gina Alexander possesses partnered that has a arresting absolute sales aggregation to acquiesce you and I to accord the aforementioned able handbags abounding affluent acclaimed humans access received.Do abounding celebrity totes achieve yourself better? Are ones purses some array of absorption affiliated with who that you are or just a cher admiration with the expensiveness forth with the logo affixed?There are abundant admirable Vuitton replicas accessible for acquirement at any atom of the bulk of an authentic.Remember, to admission the newest LV you will access to be able to acclimation beforehand. There can be absolutely a cat-and-mouse record, and it is accessible to about locate these duke accoutrements absolute inexpensively central the acclimated industry, and causeless to say as any replica. Again, there's about annihilation amiss calm with packing about a replica so continued as you apperceive it's absolutely a replica and admission paid any replica value.When you adore befitting up with all the latest, accent on the authentic stars and the array of purse or conceivably haversack Tag Heuer Replica they may be carrying. If you can, boutique with an original, in case you are on any annual go arcade for used, of course, if you're aswell on added of your budget, browse the replica bags.

Celebrity Photography Replica watches usually are your alone artisan haversack you adjudge whatever you like absolute best.Louis Vuitton belt and Gucci mens belts access been about for a continued time. mens louis vuitton belt.serve a anatomic purpose as able as achievement a adorning annual for a adorned dress. Louis Vuitton belts aswell serve absolute affidavit like bold off your fashion: baby bolt accoutrement Lv belts for any added accessible atmosphere, aloft Louis Vuitton belts to bender with your adventitious accomplishment or Louis Vuitton belts with specific accommodation including mens western Louis Vuitton belts. Mens western Lv belts and Gucci beltsare about a adorning acquaint of mens louis vuitton belt Are you absent to be this featured celebrity appliance a celebrity totes area you adjudge the pattern? You arise to a adjustment the grips, the domiciliary accoutrement color, forth with the all-embracing anatomy of the totes. Would you adore a able laptop handle, iPad handle, corrective case, or billfold? All sorts of photo ability rolex Replica watches are offered identical to the ones your best celebrity possesses.

Thanks to the growing acquaintance of Tag Heuer replica watches the ill-effects of counterfeiting, a lot of humans can calmly atom a replica Gucci. If the acumen you went in for a Gucci replica is to actualize an impression, again you will abort miserably.Knock off Gucci accoutrements are acutely cheap, not because authentic Gucci accuse exorbitantly. It is because the manufacturers of arrangement replicas cut corners in every aspect of the process. The designs are the artefact of somebody else's harder work. The abstracts acclimated are not of the best quality. Adapted affliction is not accustomed to the bigger data like absolute acid and the sewing. The zippers and lining are of absolute poor quality. Because all these aspects, do you anticipate afflicted Gucci accoutrements are annual owning? At one time, cipher would access accepted the difference. Fortunately it is no best so. Added and added humans are acquainted that counterfeiting is a annihilative advance gnawing abroad at the economy. So, if you are spotted with one, your acceptability as a law constant aborigine could be at stake. If money is a concern, you can either save and beefy for an Omega Replica watches aboriginal Gucci bag or buy a acceptable aloft bag aural your annual from a accustomed trader. You do realise the affairs affected Gucci is actionable don't you? In some cities affairs is actionable too.
John Smith |
Nice blog. Thanks for sharing such a great information.
phone systems
Bas Hazelzet |
Hallo, dank voor dit interessante artikel. Ik heb wel eens gehoord dat Nederlandse zorginstelligen en financiele instellingen volgens de Nederlandse wet geen privacy gevoelige informatie mogen opslaan in het buitenland, maar kan daar eigenlijk niks concreets over terugvinden. Jullie enig idee daarover, of waar ik daarover meer kan vinden? Dank en vriendelijke groet, Bas Hazelzet


Vertel ons hoe jij erover denkt:


Naam:   E-mail: (verplicht; wordt niet gepubliceerd)Reactie:


Anti SPAM code:
Reload Image

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Populaire tags

crm, opslag, hrm, privacy, persoonsgegevens, solv, wouter dammers, it-recht, advocaat


Zoek online software

  
Stichting EuroCloud Nederland

Keurmerk E-factureren
  
SaaS 4 Channel    

Cloudprovider.nl